Indul az új trafikpályázat!

 Indul az új trafikpályázat!

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

Előző Vissza a cikkek listájához Következő

Indul az új trafikpályázat!

2015-03-05

Cikk ajánlása Cikk myomtatása

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE. TELEPÜLÉSLISTA MEGJELENÉSE HAMAROSAN!

A Magyar Állam nevében a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: Miniszter) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) alapján nyilvános pályázatot ír ki a Magyar Állam dohánytermék-kiskereskedelmi monopóliumának koncessziós szerződéssel történő átengedésére. A Magyar Állam nevében a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírását, elbírálását és a koncessziós szerződés megkötését a Miniszter az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) előkészítői közreműködésével a Kt. és az Fdvtv. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le. A pályázattal kapcsolatos részletes személyi, jogi, pénzügyi és tárgyi feltételek, a pályázat-elbírálás szempontjai és további információk az Fdvtv. 7. §. (3) bekezdése szerint kiírt Koncessziós pályázati kiírásban (a továbbiakban: Pályázati kiírás) találhatók. A Pályázati kiírások a megjelenést követően az ND Nonprofit Zrt. által működtetett Ügyfélszolgálati Irodában (1133 Budapest, Pannónia utca 35-37. fsz. 1.), munkanapokon 9:00-15:00 vehetőek át térítésmentesen, illetve térítésmentesen letölthetőek az ND Nonprofit Zrt. (www.nemzetidohany.hu), weboldaláról. Pályázók köre 1.Pályázó lehet minden olyan, 18. életévét betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki megfelel a Pályázati kiírásban megfogalmazott követelményeknek 2.A koncesszió-köteles tevékenység folytatásának feltétele, hogy az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a pályázat nyertesének meg kell szereznie vagy igazolnia kell: a) az egyéni vállalkozásra való jogosultságot, vagy saját részvételével olyan, az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság alapítását, amelynek legalább egy természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért, valamint b) a dohánytermékek jövedéki ügyében hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság) a kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet szerinti a koncessziót gyakorló nevére szóló engedélyét. Koncessziós tevékenység 1.A koncesszió tárgya: Dohánytermékek kiskereskedelme (a továbbiakban: dohánytermék-kiskereskedelem): üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék forgalmazása, értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a fogyasztók részére; ide nem értve egyrészt a dohánytermék-nagykereskedők egymás közötti jogügyleteit, másrészt a dohánytermék-nagykereskedő, illetve a dohánytermék-kiskereskedő közötti szerződéses jogviszonyokat. 2.A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított 20 év. 3.A koncesszióra kijelölt terület: Az Fdvtv. 10. §. (4) bekezdése alapján eredménytelenként kihirdetett pályázatokkal érintett településeken található jogosultságok, valamint az Fdvtv. 14. § a) pontja szerint megszűnt koncessziós szerződésekkel érintett jogosultságok tekintetében azzal, hogy olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a 3000 (háromezer) főt nem haladja meg, legfeljebb egy, ahol a 3000 (háromezer) főt meghaladja, legalább egy, és minden 3000 (háromezer) fő lakos után további egy jogosult végezhesse a tevékenységet. Ha egy város kerülettel is rendelkezik, úgy a fentiek értelmezése során településen a város kerületét kell érteni. Az egyes települések és koncessziós pályázati jogosultságok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza. 4.Az egyes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok átengedéséért fizetendő koncessziós díj mértéke: Kategória/lakosság Koncessziós díj (nettó Ft) /db / év 2.000 főt meg nem haladó település 100 000 2.001-10.000 fős település 160 000 10.000 fő feletti település 200 000 Budapest, MJV, megyeszékhely 240 000 A koncessziós díj megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza. Pályázatok benyújtása 1.Pályázat beadása esetén díjat kell fizetni (Pályázati díj), melynek mértéke pályázatonként nettó 25.000,- Ft + ÁFA (bruttó 31.750,- Ft), és amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza. 2.Pályázatot csak a Pályázati díjat megfelelő módon és igazoltan megfizető nyújthat be. 3.A pályázatot postai úton lehet benyújtani magyar nyelven, a Pályázati kiírásban meghatározottak szerint. 4.A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Koncessziós szerződés 1.A koncessziós szerződés jogosult általi megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. 2.A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a dohánytermék-kiskereskedelmet a dohánykereskedelemre vonatkozó jogszabályok és a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni. 3.Egy pályázó több érvényes pályázatot is benyújthat, de egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban. Azoknál az egy közigazgatási egységet képező településeknél, ahol egynél több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kerül kiadásra, egy személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság több, mint 2/3-át. 4.A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi. 5.Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot, annak bármely szakaszában, eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően Kiíróval szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. Budapest, 2015. március 05.

Küld el ismerősödnek!

Az Ön neve*
Az Ön email címe*
Ismerőse neve*
Ismerőse email címe*
Ellenőrzés*

Kapcsolódó tartalom a Vállalkozás fejlesztési portálon:

Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
Környezettechnológia

Környezettechnológia: A környezettechnológia kifejezés a környezetvédelemmel kapcsolatos különféle tevékenységformákat jelöli összefoglalóan. A környezettechnológia alapvetően négy nagy területre osztható fel: a) a környezet megfigyelésére és a helyzetértékelésére szolgáló technológiák; b) a...


Összes szakszó