Telephelyfejlesztés a Tisza-tó térségében

 Telephelyfejlesztés a Tisza-tó térségében

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

Telephelyfejlesztés a Tisza-tó térségében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az

Észak-Alföldi Operatív Program

Telephelyfejlesztés a Tisza-tó térségében c. komponenséhez

Kódszám: ÉAOP-1.1.1/D-14

 

Tartalomjegyzék

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális

Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz –

2012-02. számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen

dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: ROP IH) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet.

 

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

A1.   Alapvető cél

Térségeink versenyképessége nagyban függ az ott tevékenykedő mikro-, kis-, és középvállalkozási (továbbiakban KKV) bázis működésétől, az általuk előállított termékek, szolgáltatások versenyképességétől. A KKV-szektor kiemelt szerepet játszik a megfelelő számú és minőségű munkahely rendelkezésre állásában és így a régió foglalkoztatási helyzetében. Ahhoz, hogy sikeres térségek jöjjenek létre, elengedhetetlen tehát e körnek kellő megerősítése. Ugyanakkor a hosszabb működési múlttal, nagy tudástőkével, fejlett technológiával rendelkező nagyvállalkozások jelenléte is kulcskérdés a térség fejlettsége szempontjából, többek között a helyi KKV-k szempontjából is meghatározó lehet.

Jelen pályázati felhívás célja az 1701/2013. (X. 4.) Korm. határozatnak megfelelően a Tisza-tó térségében munkahelyteremtéssel egybekötött gazdaságfejlesztés támogatása. A vonatkozó   területfejlesztési   dokumentumok,   a   Tisza-tó   Térség   Területfejlesztési Koncepciója (2005), valamint a Tisza-tó Térségfejlesztési Stratégiája (2013) értelmében jelen felhívás stratégiai fontosságú célja a már kialakult értékekkel meglévő tradicionális iparágak, kézmű- és háziipar, fazekas, bőr és üvegipar fejlesztése.

A pályázati felhívás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, hogy ezáltal közvetve a működésük helyszínéül szolgáló térségek versenyképessége is javuljon.

A pályázati felhívás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá az alábbi két területen:

1. részcél - „Telephelyfejlesztés”

Jelen részcél a Tisza-tó térségében megvalósuló a vállalkozások versenyképességét segítő

egyszerűbb fejlesztések támogatását célozza.

2. részcél - „ Komplex Telephelyfejlesztés”

Jelen részcél a Tisza-tó térségében megvalósuló, komplex, azaz építést, eszközbeszerzést és jelentős mértékű munkahelyteremtést tartalmazó fejlesztések támogatását célozza.

A2.   Rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor az Észak-Alföldi régióban támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. időszakban 500 millió Ft az alábbi felosztásban1:

Részcél Millió Ft

1.            150

2.            350

Jelen  felhívás  támogatási  forrását  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap  és

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

1 A forrás a beérkező igények és értékelések függvényében átcsoportosítható.

 

B. PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázati felhívásra kizárólag az alább felsorolt, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pályázhatnak:

1. Jogi személyiségű vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113,

114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139)

2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód:

211, 212, 213, 226, 227, 229)

3. Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)

Jelen felhívás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak.

Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, a fentiekben meghatározott szervezetek pályázhatnak.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

C1. Támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

Jelen felhívás keretében a C.4 pont szerint regionális beruházási támogatási jogcímen támogatható fejlesztések esetén kizárólag induló beruházások támogathatók.

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:

1. részcél esetén

1.  A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

2.  A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges

épületgépészeti beruházások végrehajtása.

2. részcél esetén

1.  A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

2.  A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges

épületgépészeti beruházások végrehajtása.

3.  Eszközbeszerzés, eszköz lízing.

 

C.1.2     Önállóan     nem     támogatható,     választható     kapcsolódó tevékenységek

A felhívás keretében az egyes részcélok esetén önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

1. részcél esetén

1.  Alapinfrastruktúra   kiépítése,   bővítése,   korszerűsítése,   helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota

2. részcél esetén

1. Alapinfrastruktúra  kiépítése,  bővítése,  korszerűsítése,  helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya              a     vállalkozás     betelepülésének,     működésének,     illetve továbbfejlődésének.

2.  Projekt előkészítés.

C.1.3    Önállóan    nem    támogatható,    kötelezően    megvalósítandó tevékenységek mindkét részcél esetén

A   felhívás   keretében   önállóan   nem   támogatható,   kötelezően   megvalósítandó tevékenységek:

  Nyilvánosság  biztosítása  a  Pályázati  Útmutató  c.  dokumentum  C1.2  pontjának megfelelően

A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával.

A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik.

  Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően

C2. Nem támogatható tevékenységek

Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek.

C3. Elszámolható költségek

Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a felhívás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként.

 

Az   egyes   költségtípusokra,   valamint   az   elszámolhatóságukra   vonatkozó   általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2. pontjában kerültek meghatározásra.

Jelen felhívás keretében a C4. pont szerint regionális beruházási támogatási jogcímen támogatott fejlesztések esetén kizárólag a beruházás bekerülési értékének részét képező költségek elszámolhatók.

C3.1. Elszámolható költségek típusai

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók el a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3 pontjában meghatározottaknak megfelelően:

I. Előkészítési költségek

Projekt –előkészítés költségei

ƒ             Kizárólag  a  pályázati  projekthez  közvetlenül  kapcsolódó,  szükséges  engedélyezési, kivitelezési dokumentumok elkészítésének költségei számolhatóak el, amennyiben a projekt építési engedély köteles.

II. Megvalósítási költségek

1. Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés,  helyreállítás, felújítás

Az építési költségek alatt kell érteni:

             komplex terület-előkészítés, területrendezés: megelőző mentő régészeti feltárás, falkutatás,               egyéb   örökségvédelmi   előkészítési   tevékenység,   irtási   munkák, tényfeltárás,  környezeti  kármentesítés,  lőszermentesítés,  rekultiváció,  műszaki

beavatkozás, tereprendezés, talajmunka költsége;

    bontás, törmelék elhordás költsége;

             termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a               meglévő     épületek     átalakításának,     bővítésének,     korszerűsítésének,

helyreállításának, felújításának költsége (ideértve deponálás, takarítás, építéshez

szükséges ideiglenes létesítmények, kútfúrás, kútépítés);

    technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.) költsége;

    a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés költsége;

    az épületre aktiválható technológiafejlesztés költsége.

2. Alapinfrastrukturális beruházások költségei

Az   infrastrukturális   beruházások   esetében   a   következő   rendszerek   kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségek számolhatóak el:

    ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;

    őrző-védelmi hálózat;

    gázhálózat, gázfogadó állomás;

    távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek;

    elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;

    eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;

    hulladékkezelő létesítmények;

    átereszek, vízi létesítmények;

             informatikai  és  telekommunikációs  alaphálózat,  a  hálózat  csatlakozási  pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök;

             a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat;

 

    a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók;

    parkosítás, kertépítés;

    vasúti vágány;

             vonalas  közmű  kiépítése  esetén,  a  közüzemi  szolgáltatónak  jogszabály  vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg

díjak (pl. csatlakozási díj);

    a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés.

3. Eszközbeszerzés

A működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához, valamint új funkció kialakításához, indításához  szükséges  új,  egyenként  minimum  nettó  100.000  Ft  értékű  eszközök beszerzése (zárt végű pénzügyi lízing formájában is). Nettó 100.000 Ft alatti beszerzési értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a nettó 100.000 Ft feletti beszerzési értékű eszköz tartozéka. Eszközbeszerzésként az alábbi költségek számolhatók el:

    a tevékenységek végzéséhez szükséges új eszközök és berendezések vételára,

             szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is,

    betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva),

    az   eszközök   első   felszerszámozásához   az   új   szerszámok,   új   kiegészítő

berendezések költsége,

             eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül.

Lízing esetén a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó eszköz - a megvalósítási időszakra eső - zárt végű pénzügyi lízing díjának elszámolására van lehetőség. Az eszköznek a projekt megvalósítási idejének végéig a pályázó tulajdonába kell kerülnie. A lízing szerződés kezdete egyben a projekt megkezdését is jelenti.

4. Szolgáltatások igénybevétele

             Nyilvánosság  biztosítása:  kizárólag  az  ÚSZT  kedvezményezettek  tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentumban szereplő, az adott projekt esetében releváns kötelező tájékoztatási elemek költsége számolható el.

             Projektszintű könyvvizsgálat abban az esetben számolható el, ha a projekt megítélt támogatása meghaladja az 50 millió Ft-ot.

C3.2 Nem elszámolható költségek

Jelen felhívás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt költségtípus.

A Pályázati Útmutató C 2.4. fejezetében foglaltakon túl a pályázati felhívás keretében nem elszámolható költség különösen:

    Gépjármű vásárlás költsége

    ÁFA

C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő

belső korlátok kerülnek érvényesítésre:

 

Költségtípus      A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát/Maximális elszámolható költség (ezer Ft)

Projekt előkészítés költsége      4 %

Alapinfrastrukturális            beruházások költsége           

40 %

Eszközbeszerzés    (kizárólag    az    1. részcél esetén)    

30%

Nyilvánosság biztosítása             

    II. kommunikációs csomag   750 eFt

    III. kommunikációs csomag  300 eFt

Projektszintű könyvvizsgálat     0,5 %

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.

C4. Támogatható  tevékenységek  és  költségek  állami  támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása

Jelen felhívás keretében támogatható tevékenységek a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól   szóló   30/2012.   (VI.8.)   NFM   rendelet   alapján   közösségi   versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

 

Támogatható tevékenység        Támogatási kategória    Támogatás jogcíme

Épület, ill. alapinfrastruktúra építés, átalakítás, bővítés               

Regionális beruházási támogatás            

A 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet 3. § (18) bekezdése szerint a Vállalkozások versenyképességének növelése, vállalati beruházások, munkahelyteremtő beruházások támogatása

Eszközbeszerzés (zárt végű

pénzügyi lízing díja is)                  

Projekt előkészítés költsége, amennyiben a projekt benyújtása után merül fel, ÉS a beruházásra aktiválásra kerül, bekerülési értékének részét képzi (2000. évi C tv. szerint)                        

Projektszintű könyvvizsgálat, amennyiben a beruházás bekerülési értékének részét képzi                      

Épület, ill. alapinfrastruktúra helyreállítás, felújítás, korszerűsítés          

Csekély összegű

támogatás         

Projekt előkészítés költsége, amennyiben a projekt benyújtása előtt merül fel, VAGY nem kerül a beruházásra aktiválásra, bekerülési értékének nem képzi részét (2000. évi C tv. szerint)                              

Nyilvánosság biztosítása                             

Projektszintű könyvvizsgálat, amennyiben nem képzi a beruházás bekerülési értékének részét                           

Regionális beruházási támogatás kizárólag induló beruházásra adható.

Regionális beruházási támogatási jogcímen kizárólag a pályázat benyújtását követően felmerült, és a beruházás számviteli törvény2  szerinti bekerülési értékének részét képező költségek számolhatók el.

Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó további részletes szabályokat a Pályázati

Útmutató D4 pontja tartalmazza.

C5. A  projektmegvalósítás  időtartama  és  a  pénzügyi  elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások

Jelen felhívás keretében a Pályázati Útmutató C4. pontjában foglaltaktól eltérően a projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől - számítva maximum 12 hónap áll rendelkezésére valamint a projekt  fizikai  befejezésének  tervezett  dátuma  nem  lehet  későbbi,  mint  2015.06.30. Eltérés esetén a kettő közül a korábban lejáró időpontot kell figyelembe venni.

2 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 

C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások

A pályázónak jelen felhívás C7.4. b) 1. pontja szerinti kötelező indikátorvállalásokat kell tennie.

A  munkahelyteremtés  alapjául  szolgáló  bázislétszámnak  a  pályázat  meghirdetését megelőző  utolsó  12  teljes  hónap  átlagos  havi  állományi  létszáma  minősül  FTE-ben megadva (a számítás módszertana www.palyazat.gov.hu honlap ROP indikátorok menüpontjában (http://www.palyazat.gov.hu./doc/3551) a GAZD_1984 számú indikátor adatlapon található).

A megvalósítási, illetve fenntartási időszak alatti esetleges alulteljesítés az indikátor szankcionálásra mindenkor érvényes szabályozásnak megfelelően akár a támogatás részbeni, vagy teljes visszakövetelését is maga után vonhatja!

Egyebekben a Pályázati Útmutató c. dokumentum C5. pontjában foglaltak érvényesek.

C7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások

C7.1 Projekt iparági szűkítése

Az alábbi iparágakban megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelzett TEÁOR számok indikatívak, a fejlesztés célja annak valódi tartalma alapján kerül megítélésre.

1.            Nem  nyújtható  támogatás  olyan  tevékenységhez,  amely  az  Európai  Unió működéséről szóló szerződés 38. cikke szerinti listában (Annex I.) felsorolt termékek termelésére, azok feldolgozására, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatalára, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul.

2.   Nem  támogatható  kereskedelmi  (beleértve  saját  termék  kereskedelmét  is)

tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47, kivéve TEÁOR’08 45,20).

3.   Nem  támogatható  pénzügyi  szolgáltató  tevékenység  célját  szolgáló  fejlesztés

(TEÁOR’08 64-66).

4.            Nem támogatható logisztikai beruházás (ld. F3 Fogalomjegyzék) célját szolgáló fejlesztés.

5.            Nem támogatható turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 93 és TEÁOR’08 55-56).

6.   Nem támogatható a bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés.

Az iparági korlátozások a fejlesztendő tevékenységre vonatkoznak. C7.2 Projekt területi korlátozása

1.  A fejlesztésnek az Észak-alföldi régióban a Tisza-tó térségben kell megvalósulnia, mely az alábbi településeket foglalja magába:

    Karcagi járás: Karcag, Kunmadaras, Berekfürdő (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

             Kunhegyesi  járás:  Abádszalók,  Kunhegyes,  Tiszabura,  Tiszabő,  Tiszaroff, Tomajmonostora (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

             Tiszafüredi   járás:   Nagyiván,   Tiszaderzs,   Tiszafüred,   Tiszaigar,   Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tiszagyenda (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

    Szolnoki járás: Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

 

    Balmazújvárosi járás: Egyek, Tiszacsege, Hortobágy (Hajdú-Bihar megye)

    Polgári járás: Folyás, Polgár, Újszentmargita (Hajdú-Bihar megye)

2.  A fejlesztésre az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek (meghatározás ld. F3. Fogalomjegyzék) (terület-felhasználási egység) minősített projekt   megvalósítási   helyszínre   vonatkozó   pályázatok   benyújtásával   van lehetőség. Ettől eltérő övezeti besorolás esetén barnamezős (meghatározás ld. F3. Fogalomjegyzék) projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázat benyújtása lehetséges.

3. A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható. Ez alól kivételt jelent az a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség, amely kizárólag a telekhatáron  belüli  alapinfrastruktúra  fejlesztést  szolgálja  és  a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódik (pl. belső út közforgalmú útra való csatlakozása, szennyvíz gerincvezeték kiváltása az adott telek szennyvízkapacitásának bővítése érdekében, hálózatfejlesztési hozzájárulás).

C7.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek:

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati útmutató

C7. pontjában foglaltak az irányadóak.

C7.4. Egyéb speciális feltételek

a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek

1.            Ipari  Park  területén  és/vagy  barnamezős  területen  és/vagy  a  2007-2013 között      meghirdetett   ipari   területek   fejlesztését   célzó   ROP   pályázatok valamelyikéből támogatásban részesült ipari területen megvalósuló fejlesztés.

2.            A projekt keretében létrehozott/átalakított épület/épületrész nettó hasznos alapterületének több, mint 75%-a termelő/szolgáltató funkciót (F3. Fogalomtár) szolgál (felújítási tevékenységre nem vonatkozik). Az esetleges épülethez kapcsolódó kivitelezési tevékenység a C7.4 b) pontban meghatározott fajlagos költséghatár maximum 75%-ából megvalósul.

3.            A  fejlesztés  során  megújuló  energiát  hasznosító  technológiák  kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség minimum 8%-át eléri.

4.   A  fejlesztés  hatására  az  érintett  épület  energetikai  minősítési  osztálya

176/2008.  (VI.30.)  Korm.  rendelet  szerint  "A+",  vagy  "A",  vagy  "B" besorolásúvá válik.

5.            A   pályázó   engedélyköteles   tevékenységére   jogerős   építési   engedéllyel rendelkezik a pályázat benyújtásakor, illetve amennyiben tevékenysége nem építési engedélyköteles.

6.   Amennyiben  a  fejlesztéssel  érintett  ingatlan  tulajdonviszonyai  a  Pályázati

Útmutató C7. pontjának megfelelően rendezettek a pályázat benyújtásakor.

7.            Az elbírálás során előnyben részesülnek a már kialakult értékekkel meglévő tradicionális           iparágak,  kézmű-  és  háziipar,  fazekas,  bőr-  és  üvegipar fejlesztésére irányuló pályázatok.

 

b) Egyéb feltételek

1.            A projekteknek az alábbi táblázat szerinti kötelező munkahelyteremtésre vonatkozó indikátorvállalásokat kell tartalmazniuk legkésőbb a projekt fenntartási   időszakának   utolsó   évére   vonatkozóan   (jelen   felhívás   E4. pontjának megfelelően):

                Létszám teljesidő-egyenértékben (FTE)

kifejezve

Részcél igényelt támogatás       

0-9,99  

10-49,99             

50-249,99           

250-

1.            10-19,99 millió Ft            

1            

2            

3            

6

                20-29,99 millió Ft            

2            

3            

4            

6

                30-50 millió Ft   

3            

4            

5            

6

2.            100 millió

Ft -        

49 fő

A   táblázat   oszlopaiban   a   pályázó   vállalkozás   bázislétszáma   (ld.   F3

Fogalomjegyzék)   alapján   szükséges   meghatározni   a   releváns   kötelező

indikátorvállalást.

2.            Amennyiben  a  pályázó  gazdasági  társaság  nem  rendelkezik  legalább  egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben pályázhat, ha a projekt értékelése során figyelembe vehetőek a partner vagy kapcsolt vállalkozásának (a Bizottság 800/2008/EK rendelete alapján), vagy jogelődjének (jogelődjeinek) gazdálkodási, pénzügyi adatai az E1.II.2. pontozással értékelt tartalmi szempontok vonatkozásában.

A projekt értékelése során megvizsgálásra kerül a partner vagy kapcsolt vállalkozásának vagy jogelődjének (jogelődjeinek) jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) utolsó előtti és/vagy utolsó lezárt üzleti évi éves beszámolója.

3.            Amennyiben a pályázó rendelkezik egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel és igényli, abban az esetben is figyelembe         vehetőek   a   partner   vagy   kapcsolt   vállalkozásának,   vagy jogelődjének (jogelődjeinek) gazdálkodási, pénzügyi adatai az E1.II.2. pontozással                    értékelt   tartalmi   szempontok   vonatkozásában.   A   pályázó választása a figyelembeveendő adatok tekintetében az értékelés során következetesen alkalmazásra kerül.

Amennyiben a pályázó több partner vagy kapcsolt vállalkozással rendelkezik, akkor a partner és kapcsolt vállalkozások jóváhagyott éves beszámolója a következőképpen kerül figyelembe vételre:

             Amennyiben  a  pályázó  kapcsolt  vállalkozása  a  tulajdonosok  (a részvényesek)          szavazatának      többségével      (50      százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy az anyavállalat gazdálkodási adatai, vagy a cégcsoport konszolidált éves beszámolójában szereplő adatok kerülnek figyelembe vételre.

 

             Tulajdoni hányad egyezőség, illetve több partnervállalkozás esetén a pályázó választ, hogy melyik vállalkozás gazdálkodási adatai kerülnek figyelembe vételre, melyet a pályázónak a Projekt adatlapon kell megjelölnie.

A  jogosultsági  és  értékelési  feltételek  összességének  a  pályázó  döntése alapján kiválasztott egyazon társaságnak kell megfelelnie minden tekintetben.

4.   Egy kedvezményezett csak egy projekt megvalósítására kaphat támogatást.

Jelen felhívás keretén belül több telephely fejlesztésére kizárólag egy településen belül van lehetőség.

5.            Nem  támogatható  beruházás  esetén  a  Pályázati  Felhívás  mellékletében megadott fajlagos költségeken felüli költség. Ezen fajlagos költségek összegét nettó összegben kell érteni, a fajlagos költségek meghatározása során az épületek/építmények hasznos, nettó alapterülete kerül figyelembe vételre.  Amennyiben  azonban a  C7.4.  a) pont  szerinti  megújuló  energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, azok kialakítási költsége a fajlagos                költségek   meghatározása   során   a   kivitelezési   költségbe   nem számítandó bele (akkor sem, ha egyébként az épületre aktiválásra kerül a számviteli tv. értelmében).

A   meghatározott   fajlagos   költségek   maximális   költségek,   a   szakmai értékelések során a tervek, tervezői költségbecslés, kivitelezői árajánlat, az Építőipari költségbecslési segédlet 2012. c. dokumentum, illetve egyéb, a piaci ár igazolását szolgáló dokumentum/adatbázis stb. alapján ennél alacsonyabb összegben   is   meghatározhatják   az   elszámolható   maximális   költségek összegét.

Amennyiben a beruházás többféle funkciójú (raktár, gyártócsarnok, iroda, szociális blokk), és eltérő műszaki tartalmú épületet, épületrészt tartalmaz vagy különböző típusú beavatkozások (új építés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás) történnek, az egyes funkciókra és tevékenységekre külön-külön, a hasznos alapterületek arányában kerülnek meghatározásra a maximum elszámolható fajlagos felárak. Bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás esetében a fajlagos költségek vetítési alapja a fejlesztéssel érintett épületrész.

A fentiekben meghatározott költségeken felüli költség nem elszámolható költségnek minősül. Az ebből adódó nem elszámolható költségek a projekt összköltségének részei (vagyis az ahhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása és fenntartása kötelező; a megvalósítás nyomonkövetése során ellenőrzésre kerül), azonban nem részei a projekt összes elszámolható költségének. Ezen nem elszámolhatónak minősülő költségeket is a Pályázati Útmutató c. dokumentumnak megfelelően szükséges alátámasztani. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az  elszámolható  költségek  besorolása  a  Pályázati  Útmutató  c. dokumentumnak megfelelően.

6.            Közös  használatú,  vagy  nem  támogatható  tevékenységeknek  helyt  adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására:

Amennyiben  a  beruházással  érintett  ingatlan  helyet  ad  jelen  felhívás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani:

A  közös  használatú,  mindkét  funkcióhoz  kapcsolódó  ingatlanrészekre  (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek

 

elszámolhatóak a felhívás szerint támogatott szolgáltatás- / ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m2) arányában.

Közös   használatú   helyiségre,   épületrészre   jutó   elszámolható   költség számítása: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2/ támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2 (közös helyiségek nélkül). Pl. támogatható helyiség: 30 m2, nem támogatható helyiség: 50 m2, közös helyiség: 20 m2. Közös helyiségre jutó elszámolható költség:  30/30+50=  0,375,  a  közös  használatú  helyiségre  jutó  költség

37,5%-a számolható el.

A m2 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre.

Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve a szolgáltatások igénybevételének és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen felhívás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el.

7.            Ingatlankiváltás:     Amennyiben     a     projekt     megvalósítása     során ingatlankiváltásra kerül sor, vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során a pályázónak – esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából – bevétele keletkezik, úgy ezt szükséges bemutatni. Az így keletkező   bevételt   figyelembe   kell   venni   az   igényelhető   támogatás mértékének meghatározása során.

c) Speciális nyilatkozatok

Az alábbi feltételek elfogadásáról a pályázónak a pályázati adatlapon kell nyilatkozatot tennie:

1.            Kijelentem,  hogy  a  pályázat  benyújtását  megelőző  2  naptári  éven  belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén  a  bíróság,  munkavállaló  bejelentés  nélküli  vagy  munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére az általam képviselt szervezet nem kötelezett.

2.            Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan a regionális beruházási tevékenységek tekintetében elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg  a  37/2011.  (III.  12.)  Korm.  rendelet  25.  §-ában  meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a különböző visszatérítendő támogatási formák (tőke-, kamattámogatások, garanciavállalások különböző formái) támogatástartalma is figyelembeveendő az adott projekt maximális támogatásintenzitásának meghatározása során, mely nem haladhatja meg a

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § szerinti értéket.

3.            Kijelentem,   hogy   az   általam   képviselt   szervezet   belföldinek   minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezik.

4.   Nyilatkozom, hogy:

             főtevékenységként  TEÁOR  szám:  01.11-03.22  tevékenységet  nem végzek

             a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a.

 

C8. Speciális kizáró okok

C8.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok

A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F1 pontjában foglaltakon túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek:

1. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

             amely a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontjai alá tartozik,

       amelynek főtevékenysége 2008-as TEÁOR szám: 01.11-03.22 alá tartozik

       amelynek a jóváhagyott, utolsó éves (teljes üzleti év) beszámoló vagy SZJA-

/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több  mint  50%-át  mezőgazdasági  tevékenység  (2008-as  TEÁOR  szám:

01.11-03.22; 2003-as TEÁOR szám: 01.11-05.02) teszi ki,

       amely  nem  felel  meg  az  állami  támogatásokra  vonatkozó,  Pályázati

Útmutató c. dokumentum D4.1 pontjában meghatározott feltételeknek.

2. Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg:

       népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy

       állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt.

Azon   települések   listáját,   melyeken   mikrovállalkozások   pályázatai   is megvalósulhatnak, a felhívás melléklete tartalmazza.

C8.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok

A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F2 pontjában

túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek:

1.  Nem   támogatható   azon   projekt,   amelynek   megvalósításához   a   pályázat benyújtásának idejében a Pályázó már rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel és ez alapján már megkezdődött a kivitelezés, történt bejegyzés az építési naplóba. Ebben az esetben megkezdettnek minősül a beruházás akkor is, ha a Pályázó a pályázat keretében az eddig felmerült költségeket nem, kizárólag a fejlesztés befejezéséhez szükséges költségeket kívánja elszámolni a pályázat keretében.

2. Ha a projekt engedélyköteles tevékenységeket tartalmaz abban az esetben támogatható, ha rendelkezik "új" (jogerős) hatósági engedéllyel, vagy az engedélyezési eljárás folyamatban van, és ezt a hatóság nyilatkozatával igazolja a Pályázó, és a beruházással kapcsolatban nem lépett hatályba a kivitelezői (vállalkozási) szerződés. Illetve, támogatható a pályázat (nem minősül megkezdettnek) abban az esetben, ha a hatósági engedély alapján a beruházás ütemezésre került, és egy ütem kivitelezése befejeződött, arra vonatkozóan megtörtént a  műszaki  átadás-átvétel  és a  következő ütemet valósítaná meg a pályázat keretében, amelynek kivitelezése még nem kezdődött meg.

 

3. Nem minősül "új" hatósági engedélynek a módosított/jogutódlással megszerzett engedély, ha a módosítást/jogutódlást, illetve a pályázat benyújtását megelőzően történt bejegyzés az építési naplóba a pályázat benyújtása előtt.

4.  Nem    adható    támogatás    azon    pályázónak,    aki    az    ÉAOP-1.1.1/D-12

Telephelyfejlesztés  konstrukció  keretében  beadott, tartaléklistán  lévő  pályázattal rendelkezik és azt a jelen felhívásra benyújtott pályázatával egyidejűleg nem vonta vissza.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.

D2. Támogatás mértéke

Az elszámolható összköltség arányában igényelhető támogatás mértéke mikro és kisvállalkozások esetében maximum 70%, középvállalkozás esetében 60%, nagyvállalatok és egyéb szervezetek esetében legfeljebb 50%.

D3. Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

Részcél Minimum (millió Ft)       Maximum (millió Ft)

1.            10           50

2.            100         350

D4. Az önerő mértéke

Jelen felhívás keretében megvalósítandó projektekhez az elszámolható költségekre igényelt/megítélt támogatás összegén felüli résznek, megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani (ld. D2. Támogatás mértéke pont).

Jelen kiírás keretében regionális beruházási támogatással megvalósítandó projektekhez az elszámolható költség minimum 25 %-ának megfelelő mértékű, minden állami támogatástól mentes saját forrást szükséges biztosítani. Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató D1. pontja tartalmazza.

D5. Előleg mértéke

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetében 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató D2. pontja tartalmazza.

 

E      KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

Jelen felhívás keretében egyfordulós eljárásrendben, egyszakaszos bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása.

A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik.

E1. Kiválasztási kritériumok

Ha a küldemény sérülten érkezik (törött vagy nem olvasható adathordozó) és a pályázati anyagok emiatt hiányosak, a pályázót legfeljebb 5 napos határidő kitűzésével a Közreműködő Szervezet felhívja a sérült részek pótlására. Ha a pályázat beadási határidejéig kevesebb, mint 5 nap van hátra, a határidő megadásakor ezt figyelembe kell venni. Az iktatást a pótlás időtartamára fel kell függeszteni.

Ha a projektgazda nem, vagy nem határidőben pótolja a sérült, illetve hiányos részeket, és emiatt a pályázat befogadási kritériumainak ellenőrzése lehetetlenné válik, a pályázat további elbírálására nem kerül sor, erről a pályázót a Közreműködő Szervezet a befogadásról történő értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti.

Ha a projekt adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD-n nyújtották be és a CD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat hiányzik, a küldemény nem minősül pályázatnak, és a befogadási kritériumok ellenőrzése nélkül a CD visszaküldésre kerül a pályázó részére.

E.1.1 A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai:

               

Szempont           A pályázó megfelel a

kritériumnak     A pályázó nem felel meg a

kritériumnak

1.            A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a

pályázatot tartalmazó postai küldeményen, szereplő postai bélyegző

dátuma tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél.                             

2.            Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető

támogatási összeget, és eléri a

minimálisan igényelhető támogatást, és

az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban megjelölt maximális támogatási intenzitást.                         

3.            A Projektadatlap az adott pályázati felhíváshoz közzétett kitöltő programmal került elkészítésre.                         

4.            A Projektadatlap xzip formátumban került benyújtásra (a pdf formátumban benyújtott Projektadatlap feldolgozására nincs lehetőség)                             

5.            Az  xzip  file-ban  csatolt  Projektadatlap nem üres, a jogosultsági vizsgálat szempontjából  szükséges  részek kitöltésre kerültek.                       

 

Jogosultsági kritériumok

6.            A támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.               

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül!

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, a közreműködő

szervezet azt befogadja, és a ROP IH által meghatározott módon tartalmilag értékeli.

E.1.2 Támogathatósági kritériumok

Ha a benyújtott pályázat nem felel meg az alábbi (teljességi, tartalmi – szakmai megfelelőségi,   pontozással   értékelt   tartalmi   szakmai   szempontok)   feltételeknek, megfelelő, de legalább 7 napos, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével – az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett – a KSZ hiánypótlás keretében felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.

A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a projekt a rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálásra.

I. Teljességi kritériumok:

               

Szempont          

Igazolás módja

1.           

A papír alapon benyújtott Nyilatkozat az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került.            

Pályázati csomag

2.           

A pályázatot magyar nyelven nyújtották be.     

Pályázati csomag

3.           

Az  adatlapot  sem  tartalmában,  sem  alakjában  nem változtatták meg.           

Projekt adatlap

4.           

A  Projekt  adatlap  valamennyi  rovata  jelen  Felhívás, illetve az „Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez” c dokumentumban  megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad.  

Projekt adatlap

5.           

A   pályázatban   szereplő,   az   igényelt   támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek.

Pályázati csomag

6.           

A pályázó és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában, valamint a jelen Pályázati Felhívás A1, B, C7.1, C7.2, C7.3 és a C8.1,            

Pályázati csomag

 

                C8.2 pontjában meghatározott kizáró okok alá.               

7.           

A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C7.4. b),             c)   pontjában   meghatározott   egyéb   speciális feltételeket.        

Projekt adatlap

8.           

A pályázó a pályázat befogadásának feltételeként meghatározott valamennyi nyilatkozatot megfelelően megtette, az abban foglaltakat vállalta.          

Projekt adatlap

9.            A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek.             

Pályázati csomag

10.         

Elszámolható     költségek köre A            költség-alátámasztó dokumentumok     az     előírt alaki-formai követelményeknek megfelelnek.    A    költségek alátámasztása elsődlegesen a Pályázati       Útmutató       c. dokumentum                C2.2. pontjának,   valamint   az   1. számú             mellékletében előírtaknak         megfelelően történik.     Amennyiben     a költségvetést        tartalmazó táblázaton      kívül      egyéb költség               alátámasztó dokumentum is benyújtandó, az                   egyértelműen megfeleltethető                  a költségvetés                egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett                 összeg megegyezik     a     tervezett költségtétel összegével, vagy annál                   magasabb. (Amennyiben  a  hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel meg,     úgy     a     Pályázati Útmutató    G1.     pontjában foglaltaknak        megfelelően költségcsökkentés történik.)        

Projekt adatlap, költség- alátámasztás dokumentumai

11.          A megvalósítás helyszíne, fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni viszonyai megfelelnek a Pályázati Útmutató c. dokumentum C7. pontjában előírtaknak.           

Pályázati csomag

12.          A   Pályázó   a   Projekt   adatlap   vonatkozó   pontjában

(Esélyegyenlőség      érvényesítése)      legalább      két szempontot megjelölt. 

Projekt adatlap

13.          A   Pályázó   a   Projekt   adatlap   vonatkozó   pontjában

(Fenntarthatóság  érvényesítése)  legalább  két  vállalást tett a választható szempontok közül.              

Projekt adatlap

20

 

14.          A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a jelen

Felhívásban   meghatározott   kulcsindikátorokat   reális bázis- és célérték meghatározásával megadta.             

Projekt adatlap

15.          A  projekt maximum  12  hónap alatt  megvalósul  és  a projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja.          

Projekt adatlap

II. Tartalmi értékelés

II.1. Tartalmi - szakmai megfelelőségi kritériumok

A tartalmi értékelés a tartalmi szakmai alkalmassági szempontok esetében igen/nem/részben, vagy nem releváns válasszal történik, amelyet „nem”, vagy „részben” válasz esetén a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának.

A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség.

Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan nemleges/részben értékelést von maga után. A tisztázó kérdésre a határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni.

Amennyiben  az  1-3.  és  a  10-14.  pontokban  az  értékelés  „nem”,  a  szakmai értékelő   további   tartalmi/szakmai   értékelés   nélkül,   0   ponttal   terjeszti elutasításra a pályázatot.

Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaz, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során csökkenésre kerül.

               

Szempont           Értékelési szempont

I.             Tartalmi - szakmai alkalmassági kritériumok      

1.            A hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre állnak.   

Igen/Nem

2.            A projekt illeszkedik a pályázati felhívás céljához.           Igen/Nem

3.            A  projekt  tartalmaz  minimum  egy  önállóan  támogatható tevékenységet.   

Igen/Nem

4.            A projekt csak a jelen Felhívás C1. pontjában meghatározott támogatható  tevékenységekhez  igényel  támogatást, valamint a pályázat tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak       

Igen/Nem/Részben

5.            A projekt költségvetés számszakilag hibátlan.   Igen/Nem

6.            A projekt minden elszámolni kívánt költsége besorolható a jelen Felhívás C3. pontjában meghatározott elszámolható költségek körébe.             

Igen/Nem/Részben

7.            A pályázati felhívásban előírt, a költségvetésre vonatkozó         Igen/Nem

 

                belső arányokat betartották.    

8.            A költségvetés a hiánypótlást követően összhangban van a költségvetést  alátámasztó  dokumentumokkal.  A költségvetés alátámasztása teljes körű.              

Igen/Nem/Részben

9.            A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott ÁFA

státuszának megfelelően készült.          

Igen/Nem

10.         

A projekt tartalma nem esik a C7.1. pont 1-6. pontjaiban felsorolt korlátozások alá.      

Igen/Nem

11.         

A pályázó és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum  F1.  és  F2.  pontjában,  valamint  a  jelen Pályázati Felhívás A1., B. és C7.2.-C8. pontjaiban meghatározott kizáró okok alá.              

Igen/Nem

12.         

A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C.6.4 b), c),  C5.  pontjában  meghatározott  egyéb  speciális feltételeket.           

Igen/Nem

13.         

A   Pályázó   a   Projekt   adatlap   vonatkozó   pontjában

(Esélyegyenlőség érvényesítése) legalább két vállalást tett.     

Igen/Nem

14.         

A   Pályázó   a   Projekt   adatlap   vonatkozó   pontjában (Környezeti fenntarthatóság érvényesítése) legalább két vállalást tett.      

Igen/Nem

II.2. Pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok

Amennyiben a pontozásos értékelés során a projekt javaslat nem éri el az előírt minimumpontszámot a részcél-specifikus pontokból, a projektjavaslat támogatásra nem javasolható.

1. részcél esetében:

 

2/2         A pályázó valamennyi engedélyköteles tevékenységére jogerős építési engedéllyel rendelkezik a pályázat benyújtásakor, vagy a projekt kizárólag építési engedély mentes tevékenységet tartalmaz.    

0/5

2/3         A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonviszonyai a Pályázati Útmutató C7 pontjának megfelelően rendezettek a pályázat benyújtásakor valamennyi érintett ingatlanra vonatkozóan.  

0/5

2/4         A             fejlesztendő   tevékenység   a   Tisza-tó   térségében hagyománnyal rendelkező iparágba tartozik (az A1. Alapvető célok alfejezetben foglaltaknak megfelelően).            

0/5

3             Fajlagos                      támogatási                      igény (Projekt  összes  elszámolható  költsége/igényelt támogatási összeg)               

5

                x≤1,43  0

                1,43<x≤1,66       1

                1,66<x≤1,81       3

                1,81<x  5

4.            Környezeti                                                szempontok

(pontot igen válasz esetén kap)              

10

4/1         A             fejlesztés    során    megújuló    energiát    hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség minimum 8%-át eléri.       

0/5

4/2         A fejlesztés hatására az érintett épületek legalább felének energetikai minősítési osztálya az engedélyes tervdokumentáció alapján 176/2008. (VI.30.) Korm. R. szerint "A+", vagy "A", vagy "B" besorolásúvá válik (meglevő épület esetében amennyiben a fejlesztést megelőzően is a fenti kategóriák valamelyikébe tartozott az épület nem adható pont jelen szempontra).       

0/5

5.            A projekt területi elhelyezkedése alapján          20

5/1         Vállalkozássűrűség

Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma a régió átlagának százalékában kifejezve a kistérségben, 2010 

5

                119,33 -                0

                86,9% - 119,32   1

                81,41% - 86,98%               2

                71,93% - 81,40%               3

                70,64% - 71,92%               4

                -70,63%               5

5/2         Vállalatok tevékenységének jövedelmezősége a térség számára

Egy főre jutó iparűzési adó (a helyi önkormányzat bevételeiből a régió átlagának százalékában kifejezve),

2011     

5

                82,73% -              0

                62,24 % - 82,72%              1

23

 

                34,09% - 62,23%               2

                25,81 % - 34,08 %             3

                14,58% - 25,80 %              4

                -14,57%               5

5/3         Foglalkoztatottsági helyzet

Foglalkoztatottsági ráta 15-74 korosztály a régió átlagának százalékában kifejezve a kistérségben, 2010             

5

                115,26% -            0

                107,06% - 115,25,9%      1

                103,19% - 107,05,9%      2

                95,22% - 103,18%            3

                86,34% - 95,21%               4

                -86,33%               5

5/4         Munkanélküliségi helyzet

Munkanélküliségi ráta a régió átlagának százalékában kifejezve a kistérségben, 2010  

5

                -55,30%               0

                55,31% - 97,02%               1

                97,03% - 106,56%            2

                106,57% - 121,88%          3

                121,89% - 127,60%          4

                127,61% -            5

II. Pályázó specifikus szempontok           40

1.            Korrigált eredmény       

10

                vagy     

                Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény         

1/A        Korrigált eredmény mutató

„Korrigált eredmény” = (Utolsó lezárt üzleti év üzemi tevékenység eredménye + Utolsó lezárt év értékcsökkenési leírás - Utolsó előtti lezárt év üzemi tevékenység eredménye - Utolsó előtti lezárt

év értékcsökkenési leírás) / │(Utolsó előtti lezárt év üzemi tevékenység eredménye + Utolsó előtti lezárt év értékcsökkenési leírás)│= x      

10

                x < -0,25              0

                -0,25 ≤ x ≤ 0       2

                0 < x ≤ 0,1           4

                0,1 < x ≤ 0,2        6

                0,2 < x ≤ 0,3        8

                0,3 < x   10

1/B         Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény

(utolsó lezárt üzleti évről) (Ft) = x          

10

                x < 1 000              0

                1 000 ≤ x ≤ 50 000            2

24

 

                50 000 < x ≤ 500 000        4

                500 000 < x ≤ 1 000 000  6

                1 000 000 < x ≤ 1 500 000              8

                1 500 000 < x      10

2.            Eladósodottság foka (%) (Utolsó lezárt üzleti év kötelezettségek / Utolsó lezárt üzleti év összes forrás) * 100 = x               

10

                100 < x  0

                75 < x ≤ 100        2

                50 < x ≤ 75          4

                30 < x ≤ 50          6

                20 < x ≤ 30          8

                0 ≤ x ≤ 20             10

3.            Likviditás (utolsó lezárt üzleti év forgóeszközök) / (utolsó lezárt üzleti év rövid lejáratú

kötelezettségek)           

10

                x ≤ 0,2   0

                0,2 < x ≤ 0,5        2

                0,5 < x ≤ 0,8        4

                0,8 < x ≤ 1           6

                1< x ≤ 1,2            8

                1,2 < x   10

4.            Nettó árbevétel arányos beruházás      

10

                (összes elszámolható költség/utolsó lezárt év éves nettó árbevétel) = x            

                x < 0,05                0

                0,05 ≤ x < 0,075 2

                0,075 ≤ x ≤ 0,10 4

                0,10 < x ≤ 0,15   6

                0,15 < x ≤ 0,20   8

                0,20 < x ≤ 0,45   10

                0,45 < x ≤ 0,525 8

                0,525 < x ≤ 0,60 6

                0,60 < x ≤ 0,80   4

                0,80 < x ≤ 1,00   2

                1,00 < x                0

2. részcél esetében:

I. A projekt paraméterei alapján értékelt szempontok 50

1.            Regionális                                               sajátosságok

(pontot igen válasz esetén kap)              

10

1/1         A projekt egy címmel rendelkező ipari park területén valósul meg, mely nem érintett ipari területek fejlesztését célzó támogatásban.    

0/10

25

 

1/2         A projekt barnamezős területen valósul meg, mely nem érintett ipari területek fejlesztését célzó támogatásban.               

0/10

1/3         A projekt a 2007-2013-as időszakban ROP ipari területek fejlesztése felhívások keretéből támogatásban részesült ipari területen valósul meg.      

0/10

2.            Projekt             sajátosságok,             előkészítettség

(pontot igen válasz esetén kap)              

30

2/1         A projekt keretében létrehozott/átalakított/felújított épület/épületrész  nettó  hasznos  alapterületének  több, mint 75%-a termelő/szolgáltató funkciót (F3. Fogalomtár) szolgál (felújítási tevékenységre nem vonatkozik).

0/5

2/2         A pályázó valamennyi engedélyköteles tevékenységére jogerős építési engedéllyel rendelkezik a pályázat benyújtásakor, vagy a projekt kizárólag építési engedély mentes tevékenységet tartalmaz.    

0/5

2/3         A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonviszonyai a Pályázati Útmutató C7 pontjának megfelelően rendezettek a pályázat benyújtásakor valamennyi érintett ingatlanra vonatkozóan.  

0/5

2/4         A             fejlesztendő   tevékenység   a   Tisza-tó   térségében hagyománnyal rendelkező iparágba tartozik (az A1. Alapvető célok alfejezetben foglaltaknak megfelelően).            

0/15

4.            Környezeti                                                szempontok

(pontot igen válasz esetén kap)              

10

4/1         A             fejlesztés    során    megújuló    energiát    hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség minimum 8%-át eléri.       

0/5

4/2         A fejlesztés hatására az érintett épületek legalább felének energetikai minősítési osztálya az engedélyes tervdokumentáció alapján 176/2008. (VI.30.) Korm. R. szerint "A+", vagy "A", vagy "B" besorolásúvá válik (meglevő épület esetében amennyiben a fejlesztést megelőzően is a fenti kategóriák valamelyikébe tartozott az épület nem adható pont jelen szempontra).       

0/5

26

 

II. Pályázó specifikus szempontok           20

1.            Korrigált eredmény       

5

                vagy     

                Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény         

1/A        Korrigált eredmény mutató

„Korrigált eredmény” = (Utolsó lezárt üzleti év üzemi tevékenység eredménye + Utolsó lezárt év értékcsökkenési leírás - Utolsó előtti lezárt év üzemi tevékenység eredménye - Utolsó előtti lezárt

év értékcsökkenési leírás) / │(Utolsó előtti lezárt év üzemi tevékenység eredménye + Utolsó előtti lezárt

év értékcsökkenési leírás)│= x

5

                x < -0,25              0

                -0,25 ≤ x ≤ 0       1

                0 < x ≤ 0,1           2

                0,1 < x ≤ 0,2        3

                0,2 < x ≤ 0,3        4

                0,3 < x   5

1/B         Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény

(utolsó lezárt üzleti évről) (Ft) = x          

5

                x < 1 000              0

                1 000 ≤ x ≤ 50 000            1

                50 000 < x ≤ 500 000        2

                500 000 < x ≤ 1 000 000  3

                1 000 000 < x ≤ 1 500 000              4

                1 500 000 < x      5

2.            Eladósodottság foka (%) (Utolsó lezárt üzleti év kötelezettségek / Utolsó lezárt üzleti év összes forrás) * 100 = x               

5

                100 < x  0

                75 < x ≤ 100        1

                50 < x ≤ 75          2

                30 < x ≤ 50          3

                20 < x ≤ 30          4

                0 ≤ x ≤ 20             5

3.            Likviditás (utolsó lezárt üzleti év forgóeszközök) / (utolsó lezárt üzleti év rövid lejáratú

kötelezettségek)           

5

                x ≤ 0,2   0

                0,2 < x ≤ 0,5        1

                0,5 < x ≤ 0,8        2

                0,8 < x ≤ 1           3

                1< x ≤ 1,2            4

                1,2 < x   5

27

 

4.            Saját tőke arányos beruházási érték (%)

(összes elszámolható költség / utolsó lezárt üzleti év saját tőke)*100=x             

5

                200 ≤ x  0

                160 ≤ x < 180      1

                140 ≤ x < 160      2

                120 ≤ x < 140      3

                100 ≤ x < 120      4

                x < 100  5

Mind a két részcél esetében a pályázó az I.1/1, I.1/2 és az I.1/3 közül csak az egyik szempont esetén kaphat pontot.

Az 1. részcél esetében I.5. Projekt területi elhelyezkedése alapján adható pontok kistérségenként, illetve településenként a mindenki számára elérhető legaktuálisabb statisztikai adatok alapján kerültek meghatározásra. A pontok számát, illetve az adatok elérhetőségét a pályázati felhívás 2. sz. melléklete tartalmazza.

Az  1.  részcél  esetében  támogatásban  a  II.  szempontcsoportból  legalább  10 pontot, a 2. részcél esetében támogatásban az I. szempontcsoportból legalább 30 pontot elérő pályázó részesülhet.

Az 1. részcél esetében összesen minimum 50, a 2. részcél esetében minimum 35 pont elérése szükséges.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a fenti minimumpontszám pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

Felhívjuk  a  pályázók  figyelmét  arra,  hogy  amennyiben  az  adatlapon  illetve  más alátámasztó dokumentumon szereplő értékelési adatokban a hiánypótlás után is eltérés tapasztalható, úgy az értékelés során a szakmai értékelés szempontjából kevesebb pontot érő kerül figyelembevételre!

E2. Projekt-kiválasztási folyamat

A projekt-kiválasztás folyamata a Pályázati Útmutató c. dokumentum H4. pontjában meghatározottak szerint zajlik.

Jelen felhívásra benyújtott pályázatokról a Közreműködő Szervezet által előterjesztett szakmai értékelés alapján a ROP IH hoz döntést.

A döntés-előkészítési folyamat dokumentációja tartalmazza

a)  a támogatást igénylő és a projektjavaslat azonosításához szükséges adatokat,

b)  a projektkiválasztási szempontok szerinti szöveges értékelést, továbbá a pontozást, c)  indokolással ellátott javaslatot a projektjavaslat változatlan tartalommal történő támogatására, csökkentett összköltséggel, illetve feltétellel történő támogatására

vagy elutasítására,

d)  támogatási  javaslat  esetén  a  támogatást  igénylő  által  teljesítendő  előfeltételek meghatározását.

A ROP IH előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján a rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg erejéig, a meghatározott szakmai minimumot elért pályázatok támogatásáról dönt.

A döntés-előkészítési folyamat eredményeképp javaslat születik

 

A döntési javaslat alapján a pályázatról a ROP IH hoz döntést.

A döntésről a Közreműködő Szervezet írásban értesíti a pályázót a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Támogatás  odaítélése  esetén  a  közreműködő  szervezet  gondoskodik  a  támogatási szerződés megkötésének előkészítéséről.

Támogatott pályázat esetén a ROP IH a támogatási konstrukció címét, a pályázó nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás összegét és arányát, a döntés időpontját (év, hónap) a www.palyazat.gov.hu honlapon, a pályázó projekt adatlapon tett általános nyilatkozata mellett külön hozzájárulása nélkül közzéteszi.

E3. Csatolandó mellékletek

Ebben a pontban ellenőrzési lista formájában kerül felsorolásra a pályázathoz és/vagy támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó mellékletek köre és az ezekre vonatkozó kötelező formai-tartalmi előírások.

A  táblázatban  felsoroltakon  túlmenően  a  támogatási szerződés  megkötéséhez  további feltételek  is  megfogalmazásra  kerülhetnek.  A  táblázat  kizárólag  azokat  a  feltételeket rögzíti, amelyek kapcsán a pályázat benyújtásához kötődően is megfogalmazásra kerül valamilyen előírás.

Valamely melléklet ismételt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását követően annak tartalmát érintő változás következik be. Ekkor a megfelelően módosított dokumentum ismételt becsatolása szükséges.

A pályázati dokumentáció összeállítása javasolt az alábbi tartalomjegyzék minta szerint, mely egyben a pályázók számára ellenőrzési listaként is szolgál a csatolandó mellékletek körére. Ahol az alábbi táblázatban eredeti dokumentum benyújtása került előírásra, ott elfogadható a közjegyző által hitelesített másolat is.

Figyelem, valamennyi melléklet elektronikus formában (doc, docx, xls, xlsx, pdf, tiff,  tif,  jpg,  png,  bmp,  dwf,  dwg,  dwx)  nyújtandó  be!  A  más  szervek  által kiállított, aláírt nyilatkozatokat szkennelést követően, legalább fekete-fehér, olvasható, dátumot és aláírást tartalmazó dokumentumként elektronikus formában szükséges benyújtani, az eredeti példányt a pályázónál meg kell őrizni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden aláírt dokumentumot szkennelve kell benyújtani!

Dokumentum sorszáma             

Dokumentum megnevezése

1. számú melléklet         A             pályázó  jogi   státuszának   és  a   képviseleti  jogosultság igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak

szerint (A.1. melléklet).

2. számú melléklet         Pénzügyi alkalmasság igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.2. melléklet) - A pályázó szervezet jóváhagyott, utolsó lezárt üzleti évi összevont (konszolidált) beszámolója, ennek hiányában éves beszámolója, vagy egyszerűsített éves beszámolója (mérleg, eredmény- kimutatás, kiegészítő melléklet);

EVA alany vállalkozások részéről az adóhatósághoz benyújtott utolsó és utolsó előtti évi EVA bevallás minden oldala;

Egyéni vállalkozók esetében utolsó és utolsó előtti évi SZJA

bevallás.

3. számú melléklet         Tulajdonviszonyok,   per-   és   igénymentesség   igazolása   a

Pályázati  Útmutató  1.  számú  mellékletében  foglaltak  szerint

 

Dokumentum sorszáma             

Dokumentum megnevezése

                (A.3. melléklet) - Jelen pályázati felhívás esetében, amennyiben a fejlesztés barnamezős a Pályázati Útmutató I. számú mellékletének   A3.   pontjának,   tulajdoni   lapra   vonatkozó

rendelkezéseitől eltérően teljes, nem szemle típusú tulajdoni lap

benyújtása szükséges.

4. számú melléklet         Engedély, műszaki tervdokumentáció a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.4. melléklet).

5. számú melléklet         Költségvetést     alátámasztó     egyéb     dokumentumok     (az adatlapban megadott költségvetésnek megfelelően).

Minden               költséget   a   Pályázati   Útmutató   C2.2.   pontjának megfelelően szükséges alátámasztani.

6. számú melléklet         Nyilatkozat közszféra szervezeti státuszról.

7. számú melléklet         KKV  minősítési  nyilatkozat  a  Pályázati  Útmutató  1.  számú mellékletében foglaltak szerint (A.7. számú melléklet).

8. számú melléklet         S1. számú melléklet - igazolás területi besorolásról

9. számú melléklet         S2.          számú   melléklet   -   Ipari   Park   tulajdonosának,   vagy működtetőjének     és/vagy     ipari     terület     tulajdonosának

nyilatkozata.

10. számú melléklet       S3. számú melléklet - Nyilatkozat barnamezős besorolásról.

11. számú melléklet       S4.  számú  melléklet    Energetikai  besorolást  alátámasztó dokumentum.

12. számú melléklet       S5.  számú  melléklet    Tervezői  nyilatkozat  és  kimutatás termelő/szolgáltató funkciójú épületekről/épületrészekről.

13. számú melléklet       Nyilatkozat átlátható szervezeti státuszról.

14. számú melléklet       Nyilatkozat nagyvállalati ösztönző hatásról.

15. számú melléklet       Üzleti terv a mellékelt útmutatónak megfelelően – csak a 2. részcél esetében

Speciális csatolandó mellékletek tájékoztatója

S1. számú melléklet:

Az illetékes építéshatóság igazolása a fejlesztett ingatlan területi besorolásáról. Vagy

Rendezési terv szerinti besorolás dokumentumai (szabályozási terv és a Helyi Építési

Szabályzat releváns részei). – hatóság által hitelesített

Vagy

Amennyiben a település nem rendelkezik hatályos településrendezési tervvel, az illetékes építéshatóság nyilatkozata szükséges a fejlesztés illeszkedéséről.

S2. számú melléklet:

Az Ipari Park tulajdonosának, vagy működtetőjének nyilatkozata arról, hogy a fejlesztett ingatlan az Ipari Park címhasználati szerződésében foglaltak szerint, az Ipari Park területén található.

A mellékletet abban az esetben kell benyújtani, ha a fejlesztést Ipari Parki területen hajtják végre.

A nyilatkozat alapvető tartalmi és formai követelményei:

-  tartalmazza az Ipari Park megnevezését és legfontosabb adatait,

 

-              tartalmazza  a  fejlesztéssel  érintett  ingatlan  helyrajzi  számát  és  azt,  hogy  az ingatlan a hatályos címszerződés szerint az Ipari Park területén található.

A nyilatkozatot az Ipari Park üzemeltetője cégszerűen írja alá.

Amennyiben a projekt a 2007-2012-es időszakban ROP keretéből támogatásban részesült ipari területen valósul meg, a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a fejlesztés a támogatással érintett ipari területen valósul meg.

(amennyiben releváns).

A nyilatkozat alapvető tartalmi és formai követelményei:

-  tartalmazza az ipari terület megnevezését és legfontosabb adatait,

-  tartalmazza  a  fejlesztéssel  érintett  ingatlan  helyrajzi  számát  és  azt,  hogy  az

ingatlan a korábbi ROP projekt által fejlesztéssel érintett területén található.

A nyilatkozatot az ipari terület tulajdonosa, vagy üzemeltetője cégszerűen írja alá.

A dokumentumot eredeti vagy pályázó által hitelesített másolati formában kell benyújtani.

S3. számú melléklet:

A pályázó nyilatkozata a tervezett fejlesztéssel érintett ingatlan barnamezős besorolásáról. (A  fenti  nyilatkozat  kiegészíthető  fotókkal,  az  illetékes  építéshatóság  barnamezős

besorolást  alátámasztó  igazolásával.)  Lásd.  Nyilatkozat  minta  barnamezős  területről,

melynek pályázó által történő kitöltése, és aláírása kötelező.

S4. számú melléklet:

A Magyar Építész Kamara SZÉSZ8, SZÉSZ8K, illetve TÉ jogosultsággal rendelkező épületenergetikai       szakértőjének   nyilatkozata  arról,   hogy   a  pályázathoz  benyújtott engedélyes tervdokumentáció a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendeletnek megfelelően mely minőségi osztályba sorolandó. A nyilatkozathoz a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján elvégzett számításokat mellékelni szükséges.

Amennyiben a projekt meglevő épület átalakítását tartalmazza, úgy csatolandó az épület fejlesztést megelőző állapotának vonatkozásában a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében előírtaknak megfelelő, a rendelet 9. §-ban meghatározott energetikai tanúsító által kiállított tanúsítvány.

Abban  az  esetben  csatolandó,  amennyiben  a  pályázó  I.  4/2  szempont  kapcsán többletpontot kíván érvényesíteni.

S5. számú melléklet

A pályázathoz csatolt műszaki tervdokumentáció készítőjének nyilatkozata arról, hogy a projekt keretében létrehozott épület/épületrész nettó hasznos alapterülete legalább 75%- ban a felhívás F3. Fogalomjegyzéke szerinti termelő/szolgáltató funkcióval bír. A nyilatkozathoz az érintett épület/épületrész helyiséglistája is csatolandó, mely kimutatásszerűen tartalmazza az egyes helyiségek funkcióját, illetve azok nettó hasznos alapterületét.

Abban  az  esetben  csatolandó,  amennyiben  a  pályázó  I.  2/1  szempont  kapcsán többletpontot kíván érvényesíteni.

 

E4. Monitoring mutatók

Mutató neve     Indikátor szett száma    Típus     Mértékegység  Minimálisan elvárt célérték        Célérték elérésének időpontja

A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott terület nagysága      2684      output  ha                         

A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe     2685      output  m2                        

A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe          2686      output  m2                        

Támogatás által indukált beruházások nagysága              345         eredmény          Mrd Ft                 

Bruttó hozzáadott érték              2687      eredmény          Mrd Ft                 

Megtartott munkahelyek száma             1984      eredmény                                    

Teremtett munkahelyek száma               99           eredmény                     ld. C7.4.b.          

Teremtett munkahelyek száma - nők    451         eredmény                                    

A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma             398                eredmény                                    

A félkövér betűtípussal szedett indikátorok szerepeltetése kötelező a pályázatban. Valamennyi  a  benyújtott  pályázatban  szereplő  indikátor  vonatkozásában  az  indikátor

tényértékének alakulásáról az adatszolgáltatás kötelező. A Megtartott  munkahelyek

 

száma és a Teremtett munkahelyek száma indikátorok esetében a célértékek nem teljesítése szankciót von maga után.

Az egyes mutatók definíciója és számítása megtalálható a http:// www.palyazat.gov.hu

/doc/3551 ROP indikátorok pontjában.

F.     ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Az általános adminisztratív információkat a Pályázati Útmutató c. dokumentum H. pontja tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen felhívásra vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre.

A pályázatok benyújtása a Nyilatkozat, valamint a további dokumentációt tartalmazó CD/DVD benyújtásával lehetséges az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.

Felhívjuk   figyelmét,   hogy   amennyiben   a   kitöltő   program   által   generált Nyilatkozat nem kerül benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak és további vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint a jelen útmutatóban előírt mellékleteket)  kizárólag elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati felhívás részét képező (kitöltő program által generált) nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni az alább megjelölt címre és határidőben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a projektadatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD-n nyújtották be és a CD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat hiányzik, a küldemény nem minősül pályázatnak.

Benyújtás helye:

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Nonprofit Kft.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projektjavaslat ellenőrzését!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!

A pályázat benyújtása, a projekt adatlap kitöltése kizárólag a ROP IH által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.palyazat.gov.hu honlapról. A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására  nincs  lehetőség.  Az  ilyen  jellegű  módosítási  igények  nem  vehetők figyelembe.

Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát a pályázó nevét és címét, a felhívás nevét:

„Telephelyfejlesztés”. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

 

Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban minőségi romlás van, ami az értékelést és döntéshozatalt érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak

Benyújtás ideje:

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges:

Konstrukció       A benyújtás kezdete     A benyújtás legvégső

időpontja

ÉAOP-1.1.1/D-14             2014. február 26.             2014. március 26.

A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

A  benyújtást  követően  a  pályázat  tartalmi  elemeinek  változtatására  nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

F2. További információk

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint felhívás specifikus  információkat  a  www.palyazat.gov.hu  oldalon  talál,  felvilágosítást  pedig  az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:

Telefonon: +36-40-638-638.

Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

E-mailen: http://www.palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

F3. Fogalomjegyzék

Átalakítás

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka, melynek eredménye folytán a létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációja történik, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamata alapvetően megváltozik.

Barnamezős terület

Barnamezős  területnek  tekinthető  az  az  egybefüggő  építési  telek  vagy  telkek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

    a területen építmény/épület található meg,

             a jelenleg teljes mértékben használaton kívüli építmény/épület rossz fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek megoldásához hozzájárul a fejlesztés,

    a fejlesztés következtében gazdasági tevékenység fog zajlani a területen

             az  érvényes  településrendezési  terv  alapján  az  alábbi  kategóriák  egyikébe tartozik:

 

o             Gazdasági terület a pályázat benyújtását megelőzően a településrendezési terv            alapján  már  legalább  5  éve  gazdasági  terület3    (OTÉK  szerinti Kereskedelmi, szolgáltató, vagy Ipari terület; Budapesten „Munkahelyi” besorolású terület) és ipari tevékenységet folytattak vagy folytatnak rajta,

illetve mezőgazdasági üzemi területként funkcionált vagy

o  Különleges terület, ezen belül kizárólag:

ƒ    oktatási központok területei, vagy

ƒ    egészségügyi területek, vagy

ƒ             a  nyersanyag  kitermelés  (bányászat),  nyersanyag  előfeldolgozás céljára szolgáló területek, vagy

ƒ             honvédelmi   és   katonai,   valamint   nemzetbiztonsági   építmények területei, vagy

ƒ             hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), vagy

ƒ    mezőgazdasági üzemi terület

o  Közlekedési és közműterület, ezen belül kizárólag:

ƒ    közlekedési építmények

ƒ    igazgatási épület.

Kizárólag a fenti definíció kritériumait teljes egészében teljesítő projekt fogadható el barnamezős beruházásnak a pályázat pontszámmal történő értékelése során. A barnamezős jelleg alátámasztásaképpen semmilyen hatósági nyilatkozat csatolása nem tekinthető relevanciával bíró dokumentumnak.

Bázislétszám

A Bázis időszak 12 hónapjában, a pályázó szervezetnél foglalkoztatottak (FTE-ben kifejezett) számának egyszerű számtani átlaga. A bázislétszám megtartásához a

1208 és a 1308-as NAV nyomtatványokon bevallott értékeket kell alapul venni. Az adatlapon közölt információk valóságtartalmát a Közreműködő Szervezet a projekt helyszínén a helyszíni szemle alkalmával ellenőrzi.

Bővítés

Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.

Felújítás

Meglévő  építmény,  építményrész,  önálló  rendeltetési  egység,  helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység.

Gazdasági terület

Az érintett település településrendezési tervében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően gazdasági területnek minősülő terület.

Induló beruházás fogalma

A 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik. Egy épület, ill. az alapinfrastruktúra helyreállítása, felújítása, korszerűsítése önmagában nem teljesíti az induló beruházás fogalmát.

Ipari park

3 Amennyiben a helyi építési szabályzat 5 éve az OTÉK által meghatározott kategóriákat alkalmazza.

 

A  297/2011.  (XII.22.)  Korm.  rendelet  szerint  infrastruktúrával  ellátott,  fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységeket folytató működésre és innovációra törekvő,

„Ipari  Park”  címmel  rendelkező  szervezet.  Jelen  felhívás  esetében  az  ipari  park címszerződésében  szereplő  helyrajzi  számok  tekintendőek  az  ipari  parki  címmel

rendelkező területének. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ipari parki címmel rendelkező szervezetek címszerződésében szereplő területek meghatározása esetén,

amennyiben az ipari parki címszerződés módosításra kerül, az eredeti szerződés mellett a módosítások is figyelembe veendők.

A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe

A   projekt   keretében   korszerűsített   termelő   és   szolgáltató   tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.

A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe

A  projekt keretében  épített termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, raktár, tároló egyéb építmény hasznos, nettó alapterülete.

Korszerűsítés

Meglévő  építmény,  építményrész,  önálló  rendeltetési  egység,  helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka.

Logisztika célját szolgáló fejlesztés

A  felhívás  C7.1.  pontjában  nevesített  korlátozások  azokat  a  tevékenységeket nevesítik, melyek ezen felhívás keretében nem támogathatóak.

Jelen pályázati felhívás keretében logisztika célját szolgáló fejlesztésnek minősül a logisztikai   szolgáltatók   által   végrehajtott   beruházás,   amely   TEÁOR’08   5210 raktározás, tárolás (TEÁOR’03-as 6312 tárolás, raktározás), illetve TEÁOR'08 6820

Saját  tulajdonú,  bérelt  ingatlan  bérbeadása,  üzemeltetése  (TEÁOR'03-as  7020

Ingatlan  bérbeadása,  üzemeltetése)  céljára  szolgáló  építmény(ek)  létrehozására, fejlesztésére irányul.

Logisztikai  szolgáltató:  olyan  vállalkozások,  melynek  főtevékenysége  logisztikai szolgáltatás.

Logisztikai szolgáltatások TEÁOR’08 szerint:

4920 Vasúti áruszállítás

4941 Közúti áruszállítás

4942 Költöztetés

4950 Csővezetékes szállítás

5020 Tengeri áruszállítás

5040 Belvízi áruszállítás

5121 Légi áruszállítás

5210 Raktározás, tárolás

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5224 Rakománykezelés

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

5310 Postai tevékenység (egyetemleges kötelezettséggel)

5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

8292 Csomagolás

Megtartott munkahely

 

A támogatott projekt eredményeként megőrzött munkahelyek száma. Értéke megegyezik a Bázis létszámmal.

Megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása

Amennyiben a fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség  minimum  8%-át  eléri.  Felhívjuk  a  pályázók  figyelmét,  hogy  a  fenti kategóriába szigorúan értelmezve kizárólag a megújuló energia előállítását szolgáló berendezések bekerülési értékét képző költségek értendők bele (pl. geotermikus hőszivattyús padlófűtési rendszer kialakítása esetén kizárólag a hőszivattyú berendezés képzi a megújuló energiát hasznosító technológia részét, a padlófűtés kiépítése nem).

Szálláshelyfejlesztés

Szálláshelyfejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „12 NEM LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített szállodák, motelek, fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül, valamint az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaralótáborok, üdülő- és pihenőotthonok, egyéb, nyaralóknak készült máshova nem sorolt ingatlan.

Termelő/szolgáltató funkciójú épület/épületrész

A  vállalkozás  székhelyén/fióktelepén/telephelyén  található  épületek/épületrészek közül azok, amelyekben a pályázó fejlesztendő tevékenységének megfelelő termék előállítás, illetve szolgáltatás nyújtása történik (raktározási, tárolási, igazgatási, kereskedelmi, szociális, illetve bármely egyéb funkciót ellátó épületek/épületrészek nem értendőek bele). Amennyiben adott épületben termelő, illetve nem termelő funkcióval bíró épületrészek, helyiségek is helyet kapnak, úgy a kizárólag termelő funkcióval bíró helyiségeket szükséges figyelembe venni.

Turisztikai attrakció

Turisztikai vonzerő vagy attrakció az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. A turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatás gyakorló turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatások épülnek rá, amelyek hozzájárulnak a turisztikai munkahelyteremtéshez.

Az általános fogalmakat a Pályázati Útmutató H14. pontja tartalmazza.

F4. Mellékletek

1.  Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent

Pályázati Felhívásokhoz – 2012-02. számú verzió, és ennek mellékletei

2.  Területi elhelyezkedés alapján adható pontok

3.  Kitöltő program

4.  Településlista mikrovállalkozások részére

5.  Fajlagos költségmaximumok

6.  Nyilatkozat minta barnamezős területről

7.  Acéliparba tartozó vállalkozások meghatározása

8.  Közszféra nyilatkozat

9.  Nyilatkozat nagyvállalati ösztönző hatásról

10. Nyilatkozat átlátható szervezeti státuszról

11. Üzleti terv útmutató


Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
OKJ szakképesítés

OKJ szakképesítés: a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképzések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008 (VIII.13.) SZMM rendelet 1. sz. mellékletében szereplő szakképesítések, beleértve a rész-, elágazó és ráépülő szakképesítéseket is.


Összes szakszó