Komplex vállalati technológia-fejlesztés

 Komplex vállalati technológia-fejlesztés

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

Komplex vállalati technológia-fejlesztés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a

Közép-Magyarországi Operatív Program

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

tárgyú pályázathoz

 Kódszám:

KMOP-2013-1.2.1/B

 

A.   Alapvető információk

A.1. A pályázati kiírás célja

Magyarország gazdasági életében mind a munkahelyek, mind a termelés tekintetében kulcsszerepet töltenek be a kisvállalatok. Kiemelt jelentőségű ezért, hogy ezen gazdasági társaságoknak technológiailag fejlett hátterük legyen. Piacképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, valamint a piacon lévő nagyobb versenytársaikkal.

Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

A.2. Rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok várható száma

 

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,52 Mrd forint.

A.3. Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 200 millió Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.

A.4. Támogatás mértéke

A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg!

Az elnyerhető támogatás mértéke a Pest megyében megvalósuló projektek esetében

aa)  Mikro-, és kisvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 50%-a,

ab)  Középvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 40 %-a,

ac)   a jelen Pályázati Felhívás B.1. af) pont szerinti vállalkozás esetében az összes elszámolható költség maximum 30%-a.

Az elnyerhető támogatás mértéke a Budapesten megvalósuló projektek esetében

ad)  Mikro-, és kisvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 30%-a,

ae)  Középvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 20 %-a,

af)   a jelen Pályázati Felhívás B.1. af) pont szerinti vállalkozás esetében az összes elszámolható költség maximum 10%-a.

A.5. Kötelező vállalások

A jelen Pályázati Felhívás A.5.1. pontjában foglalt feltételt és az A.5.2. a) vagy b) pontjaiban foglalt feltételek valamelyikét együttesen kell vállalni.

A.5.1.    Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)

Bázislétszámnak (megőrzött munkahelyek száma) minősül a pályázat beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma. Bázislétszámnak akkor is a pályázat benyújtását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai létszáma számít, amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre a benyújtást megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló. Pozitív támogatói döntés esetén a vonatkozó vállalások az éves beszámoló rendelkezésre állását követően kerülnek aktualizálásra.

A.5.2.    Személyi jellegű kifizetés

a)    A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű kifizetéseinek (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj) növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

 

Szb + (T * 0,05) ≤(Sz1 + Sz2)/2

VAGY

b)    A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű kifizetéseinek (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj) növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

 

Szb * 1,05 ≤ (Sz1 + Sz2)/2

Ahol:

Szb: Személyi jellegű kifizetés a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti évben

Sz1: Személyi jellegű kifizetés a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben

Sz2: Személyi jellegű kifizetés a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben

T: megítélt támogatás összege

A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre.

A személyi jellegű kifizetés bázisának akkor is a pályázat benyújtását megelőző üzleti év személyi jellegű kifizetése számít, amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre a benyújtást megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló. Pozitív támogatói döntés esetén a vonatkozó vállalások az éves beszámoló rendelkezésre állását követően kerülnek aktualizálásra.

Személyi jellegű kifizetés: a foglalkoztatott számára elszámolt bruttó bér és egyéb személyi jellegű kifizetés (pl: kettős könyvvitel esetén az 54 és 55 –ös számla főkönyvi számla).

A.6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorsposta/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

 

Közép-Magyarországi Operatív Program

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)

1539 Budapest, Postafiók 684.

 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést kell feltüntetni.

Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KMOP-2013-1.2.1/B), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a www.nfu.hu oldalon talál.

Személyesen, telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:

 

Ügyfélszolgálat

Cím

Telefonon

(kék szám)

E-mailen

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22

+36-40-638-638

www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

 

 

A pályázatok benyújtása 2013. november 25-től 2013. december 9-ig lehetséges.

 

B.   Pályázók köre

B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY

a) A pályázati felhívásra kizárólag az alább felsorolt, kettős könyvvitelt vezető
vállalkozások pályázhatnak:
 
1. Jogi személyiségű vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113,114, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129);
 
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási
kód: 211, 212, 213, 226, 231, 232)

Jelen pályázati felhívás keretében nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt
szervezetek nem pályázathatnak! 

 

A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

 

A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:

ae)  a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek,

af)   illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

B.2. Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.1. „Adminisztratív korlátozások” és B.3.3. „Kockázati szempontok” fejezeteiben foglaltaknak.

Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: KMOP)

a)    KMOP-2013-1.2.1/A,

b)    KMOP-2013-1.2.1/B,

pályázati kiírások keretében már az adott naptári évben részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírások keretében már az adott naptári évben részesült támogatásban.

A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.

Amennyiben a pályázó a felsorolt kiírások közül több kiírásra is nyújt be pályázatot, az a pályázata nyer támogatást, amely esetében leghamarabb születik támogatói döntés, a többi pályázata automatikusan elutasításra kerül.

B.3. Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.2. „Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek” fejezetében foglaltaknak,

Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

a)     aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, és;

b)     aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét,

c)     amelynek mérleg-főösszege a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év (365 napot jelentő) éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének összegét.

B.4. A pályázó tevékenysége (iparág)

A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók.

C.   A PÁLYÁZAT tartalMA

C.1. Támogatható tevékenységek köre

A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:

a)    Regionális beruházási támogatásként

ag)  Eszközbeszerzés, a C.1.2.2. fejezet szerint.

ah)  Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C.1.2.3. fejezet szerint

ai)    Információs technológia fejlesztés a C.1.2.4. fejezet szerint

aj)   Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések a C.1.2.5. fejezet szerint

b)    Csekély összegű támogatásként

ak)  Piacra jutás a C.1.3.5. fejezet szerint

al)    Vállalati HR fejlesztés a C.1.3.6. fejezet szerint

am) Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.7. fejezet szerint

an)  Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C.1.3.8. fejezet szerint

Önállóan kizárólag a jelen Pályázati Felhívás C.1. aa) és ac) pontban szereplő tevékenységek támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan.

C.2. Elszámolható költségek köre

A Pályázati Felhívás keretében az alábbi költségek számolhatóak el a GOP Részletes Pályázati Útmutató hivatkozott pontjaiban foglalt részletes szabályok figyelembevételével:

 

Költség típusa

A GOP Részletes Pályázati Útmutató vonatkozó része

a)    Regionális beruházási támogatásként

D.1.2. fejezet alapján

ao)  Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése

C.2.2.2. a) pontja alapján az aa) alpont kivételével, továbbá b), c) és d) pontja alapján

ap)  Infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum a projekt összes elszámolható költségének 50%-áig)

C.2.3.2. fejezete alapján

aq)  Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése

C.2.2.2. e) pontja alapján

ar)   eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig)

C.2.4.2. a) pontja alapján

as)   Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei

C.2.4.2. b) pontja alapján

b)    Csekély összegű támogatásként

D.1.3. fejezet alapján

at)   Piacra jutás (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig)

C.2.5.3. a) pontja alapján

au)  Vállalati HR fejlesztés (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig)

C.2.5.3. b) pontja alapján

av)  Tanácsadás igénybevétele (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig)

C.2.5.3. c) pontja alapján

aw) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig)

C.2.5.3. d) pontja alapján

 

A projekthez kapcsolódóan az ÁFA levonhatóságát érintő szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3. „Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások” fejezete tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási döntést megelőzően a pályázat elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe, a pályázat elutasításra kerül.

C.3. Nem elszámolható költségek köre

A pályázati kiírás keretében nem elszámolható semmilyen, jelen Pályázati Felhívás C.2. pontjában nem szereplő költség, figyelemmel a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3. és C.4. fejezeteiben foglalt korlátozásokra.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját.

C.4. Projekt iparági korlátozása

A projektre vonatkozó iparági korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.5. fejezetében foglaltak irányadók.

C.5. Projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

Nem támogathatóak a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.6. fejezetében foglalt korlátozással érintett projektek.

Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható.

A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag a GOP Részletes Pályázati Útmutató XII/A számú mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni, kis- és középvállalkozások, valamint a jelen Pályázati Felhívás B.1. af) pont szerinti vállalkozás esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató XII/B számú mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni.

Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

C.6. A projekt megkezdése

A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető.

Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a pályázat benyújtását megelőzően sor került, a pályázat elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül.

A projekt a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.7. „A projekt megkezdése” fejezetben foglaltak szerint kezdhető meg, a megkezdés időpontját a különböző projektelemek vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.7.1. „Megkezdettség” fejezete szabályozza.

C.7. A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 12 hónapon belül.

A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap.

A projekt fizikai befejezésére vonatkozó részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.1. fejezete tartalmazza.

C.8. Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig, a jelen Pályázati Felhívás B.1. af) pont szerinti vállalkozás esetében a projekt befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.2. és E.3. fejezetében foglaltak irányadóak.

C.9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban

A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.8. fejezetben foglaltak irányadóak, továbbá:

a)    Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága; a pályázó székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)

b)    A pályázatkezelés és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a jelen fejezet a) pontjának megfelelően a pályázat elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti.

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például

ba)  ha a pályázó, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,

bb)  ha az árajánlat adó/szállító alkalmassága nem alátámasztott a pályázatban beszerezni tervezett gép, eszköz, berendezés forgalmazására, leszállítására, betanítására, szervizelésére.

bc)   a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére,

bd)  a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére,

be)  a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,

bf)   pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.

c)    Támogatás nem nyújtható és nem folyósítható amennyiben a projekt költségvetése nem reális és nem takarékos. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

d)    A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű („de minimis”) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 2006.12.28. 5.o.) szerinti csekély összegű („de minimis”) támogatás igénylése esetén a támogató az igényelt támogatást abban az esetben ítélheti oda a pályázó részére, ha annak összege és a részére korábban odaítélt csekély összegű („de minimis”) támogatások összege az odaítélés pénzügyi éve és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában nem haladja meg a 200.000 eurónak, illetve a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A pályázó az ÚSZT Nyilatkozat cégszerű aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy részére jelen pályázat benyújtásának pénzügyi évében, valamint a megelőző két pénzügyi év folyamán csekély összegű („de minimis”) támogatás kizárólag a Projekt Adatlap részét képező Nyilatkozat csekély összegű („de minimis”) támogatásokról funkcióban megadott időpont(ok)ban, forrásokból és összeggel került megítélésre, vagy van igénylése folyamatban. Amennyiben a Projekt Adatlap részét képező Nyilatkozat csekély összegű („de minimis”) támogatásokról funkció nem kerül kitöltésre, a pályázó az ÚSZT nyilatkozat cégszerű aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásának pénzügyi évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben csekély összegű („de minimis”) támogatás a pályázó részére nem került megítélésre, továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti nyilatkozata valótlan, az adatközlésért a felelősség a pályázót terheli.

D.   Pénzügyi feltételek és az állami támogatási szabályok

D.1. Támogatás formája

A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.1.2. „Regionális beruházás” és D.1.3. „Csekély összegű (de minimis) támogatás” fejezetei szerint.

KKV-nak nem minősülő kedvezményezetteknek önálló belső dokumentumában elemeznie kell a támogatott projekt vagy tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli életképességét, és a támogatási kérelemmel egyidejűleg ezt be kell nyújtania a támogatást nyújtó részére. A dokumentumnak alá kell támasztania azt, hogy az alábbi kritériumok közül egy vagy több teljesül:

a)    a támogatás következtében lényegesen megnövekszik a projekt mérete, vagy

b)    a támogatás következtében lényegesen kiszélesedik a tevékenység köre, vagy

c)    a támogatás következtében lényegesen nő a Kérelmező által a projektre fordítandó összeg, vagy

d)    a támogatás következtében lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy

e)    az igényelt támogatás nélkül nem került volna sor a támogatási projekt végrehajtására az érintett térségben.

D.2. Önrész

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.3. fejezetében foglaltak irányadóak.

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani.

D.3. Egyéb pénzügyi eszközök

Jelen kiírás keretében nem releváns.

D.4. Biztosítékok köre

Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, a Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:

a.        bankgarancia,

b.        ingatlan jelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog kikötése,

c.        vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezet vezetőjének vagy tulajdonosának kezességvállalása, vagy

d.        garanciaszervezet által vállalt kezesség

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

A biztosítékadás részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.4. fejezete irányadó.

D.5. Előleg igénylése

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 50 % előleg igényelhető, míg a jelen Pályázati Felhívás B.1. af) pont szerinti vállalkozás esetében legfeljebb 25 % előleg igényelhető. Az előlegigénylés részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.5. fejezete irányadó.

E.   Nyomonkövetés

 

A kedvezményezett a megvalósítás és a fenntartás időszakában adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról.

A monitoring adatszolgáltatás és a jelentéstétel részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.5. és F.7. fejezetben, valamint a Monitoring és Helyszíni Ellenőrzési Tájékoztatóban foglaltak irányadóak.


 

 

Mutató neve

Mérték-egység

Mutató (indikátor) forrása

Adatszolgáltatás jellege

Személyi jellegű kifizetés

Ft

Analitika, főkönyvi kivonat

Kötelező vállaláshoz kapcsolódik

Átlagos statisztikai állományi létszám

Számított mutató, az alábbi mutatók alapján:

Átlagos statisztikai állományi létszám – nő

Átlagos statisztikai állományi létszám – férfi

Kötelező vállaláshoz kapcsolódik

Átlagos statisztikai állományi létszám – nő

NAV (APEH) adóbevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala  vagy belső munkaügyi nyilvántartás a Részletes Pályázati Útmutató G. fejezet n) pontjának megfelelően

 

 

Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)

Átlagos statisztikai állományi létszám – férfi

Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)

Átlagos statisztikai állományi létszám – roma

 

Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)

Átlagos statisztikai állományi létszám - fogyatékos

 

Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)

Éves nettó árbevétel

Ft

Éves beszámoló/SZJA bevallás

Tájékoztató monitoring mutató (indikátor)

F.     Pályázatkezelés

 

F.1.  Projektkiválasztás

A projektkiválasztásra vonatkozó részletes szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.4. fejezete tartalmazza.

F.1.1.      Eljárásrend

A pályázatok értékelése és elbírálása a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.3.2. fejezete szerint egyfordulós eljárásrendben történik a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.3.2.2. fejezete szerinti szakaszos elbírálással.

A kiválasztási folyamat során a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.4.3. fejezete szerint van lehetőség hiánypótlásra.

F.1.2.     Kiválasztási kritériumok

A támogatásban részesülő projekteket a jelen Pályázati Felhívás A, B, C, D, F és G pontjaiban foglalt kritériumok, valamint a tartalmi értékelés szerint választja ki a Közreműködő Szervezet.

Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt.

 

A pályázatok tartalmi vizsgálata az alábbi kritériumok alapján történik:

Abban az esetben, ha a projekt értékelési előfeltételek (igen/nem) bármelykének nem felel meg, a pályázat elutasításra kerül 0 pontszámmal

 

2013-1.2.1/B Pontszám
Kapcsolódik-e a projekt a Pályázati Útmutató céljaihoz? Igen/nem
A projekt költségvetése reális módon került-e összeállításra? Igen/nem
A projekt költségvetése takarékos módon került-e összeállításra? Igen/nem
Pályázó adatai (40 pont)
1 Működés időtartama 8
  2 lezárt, teljes üzleti év 0
  3-5 lezárt, teljes üzleti év 3
  6-8 lezárt, teljes üzleti év 5
  8-nál több lezárt, teljes üzleti év 8
2 Exportból valamint közösségen belüli értékesítésből származó árbevétel aránya 5
(utolsó lezárt évben exportból valamint közösségen belüli értékesítésből szárma árbevétel/utolsó lezárt év éves nettó árbevétele)*100
  0% 0
  0,01% – 20,00% 3
  20,01% és afelett 5
3 Üzemi eredmény aránya 15
[(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény + utolsó lezárt év kamatráfordítás) / utol lezárt év mérlegfőösszeg]* 100
  4,00% és az alatt 0
  4,01 % - 10,00 % 5
  10,01%-20,00% 8
  20,01 % - 40,00 %
40,01 % és afelett
12
15
4 1 főre eső hozzáadott érték (ezer Ft/fő) 12
(utolsó lezárt év adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség
+ utolsó lezárt év értékcsökkenési leírás + utol lezárt év személyi jellegű
ráfordítások) / utol lezárt év létszám
  1.000 eFt és az alatt 0
  1.001 eFt-3.000 eFt 4
  3.001 eFt – 5.000 eFt 6
  5.001 eFt – 7.000 eFt 8
  7.001 eFt és afelett 12
Projekt gazdasági, társadalmi megvalósíthatósága (22 pont)
5 Saját tőke arányos beruházási érték 10
(összes elszámolha költség / utolsó lezárt év saját tőke) *100
  10,00% és az alatt, vagy 150,00 % felett 0
  10,01 % – 25,00 %, vagy 115,01 % -150,00 % 3
  25,01%-50,00% 5
  85,01%-115,00% 5
  50,01%-85,00% 10
6 Nettó árbevétel arányos beruházás 12
[2*összes elszámolható költség / (utolsó lezárt év éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel + utolsó előtti lezárt év éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel)]*100
  3,00% és az alatt vagy 85,00% felett 0
  3,01%-10,00% vagy 70,01%-85,00% 5
  10,01 % - 15,00 % vagy 45,01 % - 70,00 % 8
  15,01%-45,00% 12
Társadalmi, gazdasági hasznosság (38 pont)
7 Kapcsolódás az Új Széchenyi Tervben meghatározott kitörési pontokhoz 5
(A GOP Központi Pályázati Útmutató XI. sz. melléklete alapján)
  Nem 0
  Igen 5
8. Területi kohézió
(311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról alapján)
10
  Budapest 0
  Pest megye (kivéve gió szempontjából hátrányos és hátrányos helyzetű
kistérségek)
5
  Régió szempontjából hátrányos kistérségek (Nagykátai, Ceglédi Aszódi, Dabasi) 8
  Hátrányos helyzetű kistérség (Szobi) 10
9 Esélyegyenlőség 5
10 Fenntarthaság (fenntartható fejlős) 5
11. Termelő tevékenység (A jelen lyázati Felhívás V. számú melléklete alapján) 13
  Nem termelő llalkozás nem termelő tevékenységet fejleszt 0
  Nem termelő llalkozás termelő tevékenységet fejleszt 5

Egyéni vállalkozók számára nem értelmezhető: 3, 5 pont. Egyéni vállalkozók esetében az elért összpontszám 100/75-tel kerül felszorzásra.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki az értékelési szempontrendszer fő kategóriáira (Pályázó adatai, vagy Projekt gazdasági, társadalmi megvalósíthatósága) 0 pontot kap.

Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot.

F.2.  Kifogáskezelés

A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt a közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő szervezetnél az NFÜ-nek címzett, az NFÜ döntése ellen az NFÜ-nél, a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a felhívásba, illetve a támogatási szerződésbe ütközik.

A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség.

A kifogáskezelés részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.8. fejezete irányadó.

F.3.  A Támogatási Szerződés

A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.5. fejezetben foglaltak irányadóak.

F.4.  A pénzügyi elszámolás, finanszírozás

A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.6. fejezetében, valamint a Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz című dokumentumban foglaltak irányadóak.

F.5.  Helyszíni szemle és ellenőrzések

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

A pályázó/kedvezményezett köteles a helyszíni szemlét (előellenőrzést), illetve a helyszíni ellenőrzést tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni.

A helyszíni ellenőrzések részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.10. fejezetében, valamint a Monitoring és Helyszíni Ellenőrzési Tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

F.6.  Tájékoztatás és nyilvánosság

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.

A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.

Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

G.   A pályázó által csatolandó mellékletek listája

Az egyes csatolandó dokumentumokra vonatkozó részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetben foglaltak irányadóak.

 

Csatolandó dokumentum megnevezése

Pályázathoz csatolandó

Támogatási Szerződés aláírásához csatolandó

Minden projekt esetében csatolandó mellékletek

1.    Jogi státusz igazolása egyéni vállalkozó esetében

A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének a) pontjában foglaltak szerint

-

2.    Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló, amennyiben az nem került feltöltésre a www.e-beszamolo.kim.gov.hu oldalra, illetve a közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum (egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező pályázók esetében az utolsó lezárt év főkönyvi kivonatának csatolása is szükséges az exportárbevétel és kamatráfordítás alátámasztására, míg egyéni vállalkozó esetén külföldi vevőanalitika)

 

 A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének b-c) pontjában foglaltak szerint

-

3.    Árajánlat

A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének e) pontjában foglaltak szerint

-

4.    A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya/vagy ügyvédi által hitelesített aláírásminta

A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének f) pontjában foglaltak szerint

Amennyiben a pályázatához csatolt aláírási címpéldányhoz képest megváltozott az aláírásra jogosult személye, az új aláírásra jogosult személy közjegyző által 30 napnál nem régebben hitelesített aláírási címpéldánya, ennek hiányában a számlavezető banknál nyilvántartott aláírás-bejelentő karton bank által hitelesített másolata.

5.    A pályázat beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben az NAV-nak (APEH-nak) kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartása

-

A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének d) pontjában foglaltak szerint

6.    Igazolás az önrész rendelkezésre állásáról

 

A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének m) pontja alapján

Számlapénz, bankbetét, értékpapír esetében banki igazolás másolat

Bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tőkeemelés, zárt végű pénzügyi lízing esetében a kölcsönszerződés eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolata

és tagi kölcsön, magánkölcsön esetén banki átutalásról igazolás

7.    Analitika, főkönyvi kivonat

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások esetén a pályázat benyújtását megelőző utolsó két lezárt üzleti év főkönyvi kivonatának csatolása szükséges a bér és egyéb személyi jellegű kifizetések alátámasztására. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéni vállalkozások esetén könyvviteli analitika (kimutatás) csatolása szükséges a bér és egyéb személyi jellegű kifizetések alátámasztására.

 

8.    Átláthatósági nyilatkozat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) c) pontja szerint

 

A projekt jellegétől függően csatolandó mellékletek

9.    Tulajdonostársak hozzájárulása

A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének g) pontjában foglaltak szerint

-

10. Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról

A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének h) pontjában foglaltak szerint

-

11. Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása és közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás

A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének i) pontjában foglaltak szerint

-

12. Építési engedély vagy nyilatkozat építési engedély mentességről

A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének j) pontjában foglaltak szerint

-

13. Építési tervdokumentáció

A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének k) pontjában foglaltak szerint

-

14. A felkészítő és tanúsító szervezetre vonatkozó előírásoknak való megfelelést igazoló dokumentumok

-

A GOP Részletes Pályázati Útmutató G. fejezetének l) pontjában foglaltak szerint

 

H.   A Pályázati Felhívás mellékletei

A mellékletek megtalálhatóak külön dokumentumban a www.nfu.hu oldalon.

I.         Projekt adatlap

II.       Segédlet a Projekt adatlap kitöltéséhez (kitöltési útmutató)

III.      Támogatási Szerződés minta

IV.      GOP Részletes Pályázati Útmutató

V.        Termelő tevékenységek listája

VI.      A biztosítékok nyújtására vonatkozó tájékoztató

VII.    Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz

VIII.   Monitoring és Helyszíni Ellenőrzési Tájékoztató

 


Kommentek:

Még nincsenek hozzászólások

Szólj hozzá te is!

Név*
Email cím
Hozzászólás*
Ellenőrzés*
Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
Új Széchenyi Terv (ÚSZT)

Új Széchenyi Terv (ÚSZT): Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési pont...


Összes szakszó